Filosofie uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Deductie
Deductie is een argumentatie of bewijstechniek uit de wetenschapsfilosofie en bestaat uit een specifieke redenering die afgeleid wordt uit een algemene conclusie.Voorbeeld:
  1. Mensen zijn sterfelijk.
  2. Plato is een mens.
  3. Plato is sterfelijk.
De verwarring der filosofen
De verwarring der filosofen, Tahāfut al-Falāsifa in het Arabisch, is de titel van een historisch 11e eeuws werk van perzisch theoloog en filosoof Al-Ghazali waarin hij kritiek levert op Islamitische filosofen zoals Avicenna en Alpharabius omdat ze de Griekse filosofie volgen en waarin hij geloof verkiest boven filosofie.
Deconstructivisme
Deconstructivisme is de stroming die is ontstaan vanuit het concept van deconstructie van Jacques Derrida.
Averroes
Averroes, ook wel Ibn Rushd, was een invloedrijke Islamitisch filosoof die de Islamitische tradities combineerde met het Griekse denken, hij schreef commentaren op Plato en Aristoteles en verdedigde de filosofische studie van religie.
Deconstructie
Deconstructie is een manier van lezen met als doel het vinden van vooronderstellingen in teksten. De basis van het begrip is gelegd door Jacques Derrida als reactie op het structuralisme, volgens hem vindt men in teksten tegenstrijdigheden welke door deconstructie naar boven komen.

Recent beantwoorde vragen